Grażyna Bacewicz i Quatuor Parrenin

podczas festiwalu "Warszawska Jesień"

 

 

 

 

O zbiorach

Archiwum Cyfrowe POLMIC uruchomione zostało w listopadzie 2014 roku. Jednym z impulsów, który zadecydował o jego powstaniu, był europejski projekt MINSTREL: Music Network Supporting Trans-national exchange and dissemination of music Resources at European Level, realizowany w latach 2012-2015. Polskie Centrum Informacji Muzycznej jako jedna z 12 instytucji muzycznych był partnerem w projekcie, którego efektem jest także międzynarodowa, internetowa platforma prezentująca archiwalne materiały muzyczne organizacji biorących w nim udział.

 

W Archiwum Cyfrowym POLMIC udostępniane są w postaci zdygitalizowanejwybrane fotografie, partytury i nagrania ze zbiorów archiwalnych i dokumentacyjnych Związku Kompozytorów Polskich / Polskiego Centrum Informacji Muzycznej. Ich liczba będzie się zwiększać wraz z postępem procesu digitalizacji.

 

FOTOGRAFIE

1. Początkowe lata działalności Związku Kompozytorów Polskich (zjazdy, spotkania, władze)

2. Fotografie portretowe artystów związanych ze środowiskiem muzycznym (zwłaszcza w okresie powojennym)

3. Dokumentacja fotograficzna Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień” (1956-90)

 

PARTYTURY

W zbiorach Archiwum Cyfrowego POLMIC udostępnione są przede wszystkim zeskanowane obrazy kserokopii rękopisów utworów autorstwa członków Związku Kompozytorów Polskich(zwłaszcza kompozycji, które nigdy nie zostały wydane w profesjonalnych wydawnictwach).

 

NAGRANIA DŹWIĘKOWE

W zbiorach Archiwum Cyfrowego POLMIC udostępnione są przede wszystkim nagrania dokonywane podczas Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień” – od początku istnienia festiwalu (zwłaszcza analogowe rejestracje z lat 1956-90), a także nagrania z innych koncertów organizowanych przez Związek Kompozytorów Polskich. Większość z prezentowanych (w całości) nagrań nigdy nie została wydana komercyjnie lub ukazała się we własnych edycjach Związku Kompozytorów Polskich, dystrybuowanych w ograniczonym nakładzie.